Jump to content
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Regulamin Forum i Tabela Kar


Skaira
 Share

Recommended Posts

regulamin forum.png

 

§1. Postanowienia wstępne Regulaminu Forum.
Forum zostało stworzone dla użytkowników w celu wymiany informacji, prowadzenia dyskusji, zadawania pytań na temat serwera oraz komunikacji między graczami, a Administracją. Rejestracja na forum jest nieobowiązkowa. Jeżeli jednak użytkownik nie będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu, Administracja zastrzega sobie prawa do pozbawienia go możliwości korzystania z forum serwera Glevia2.pl

1.1. Należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
1.2. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z poniesienia kary ani jej nie łagodzi. 
1.3. Zakładając konto na forum, automatycznie akceptujesz ten Regulamin.
1.4. Jeżeli nie zgadzasz się z zasadami panującymi na forum, poproś Administratora o usunięcie/zawieszenie swojego konta.
1.5. Korzystanie z Forum w sposób czynny lub bierny oznacza akceptację Regulaminu.
1.6. Forum przeznaczone jest dla osób, które: ukończyły lat 13 i mają pełną zdolność do czynności prawnych lub, w razie potrzeby, wyznaczonego opiekuna prawnego, który wyraził stosowną zgodę.
1.7. Każdy użytkownik podczas rejestracji jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem, warunkami korzystania i polityką prywatności, rejestracja oznacza zapoznanie i zaakceptowanie w.w. dokumentów.
1.8. Na Forum, równolegle z Regulaminem, obowiązują także zasady netykiety.
1.9. Korzystanie z forum jest bezpłatne.
1.10. Wypowiedzi na forum powinny być kulturalne oraz zgodne z zasadami poprawnej polszczyzny, ortografii i interpunkcji.
1.11. Należy szanować Administrację.
1.12 Do Administratora należy ostateczna decyzja. Administracja nie jest zobligowana do tłumaczenia swoich czynów czy decyzji. 
1.13. W działach na forum funkcjonuje lokalny regulamin, który użytkownik ma obowiązek przestrzegać. 

 • Jako regulamin lokalny rozumie się zbiór zasad obowiązujących wyłącznie w danym dziale. Regulamin lokalny jest podrzędny wobec Regulaminu Forum.

1.14. Hierarchia rang na forum: Użytkownik ⟶ Próbny Moderator ⟶ Moderator ⟶ Administrator.
1.15. Ostateczna decyzja dotycząca forum należy do Administratora.
1.16. Jeżeli któryś z użytkowników ma problem z kontem na forum, należy zgłosić się do Moderatora bądź Administratora.
1.17. Skargi na zespół należy umieszczać w prywatnej wiadomości do Administratora.
1.18. Wyrok nałożony przez Główną Administrację jest niepodważalny przez żadnego z członków Administracji.

 

§2. Na forum zakazuje się:

 • Tworzenie multikont w celu nadania sobie punktów reputacji, podbijania cen w dziale handlu etc.;
 • Handlu kontami forum;
 • Spamowania;
 • Pisania postów nie na temat (off-topic);
 • Pisania postu pod postem (double-post, triple-post etc.);
 • Pisania postów nawiązujących do przemocy;
 • Publikacji wiadomości z członkami Administracji, które są poufne;
 • Umieszczania reklam innych serwerów i forów metin2;
 • Umieszczania linków, które wyłudzają adres IP;
 • Umieszczania plików do pobrania bez skanu;
 • Pisania postów, które są jawną prowokacją bądź prowadzą do kłótni;
 • Obrażania użytkowników i Administracji;
 • Nawiązywania do pornografii i erotyki;
 • Obrażania wartości religijnych;
 • Pisania zawartości związanej z rasizmem;
 • Działania na szkodę projektu;
 • Pisania postów niepolecających bez ukazania dowodów (handel);
 • Odświeżania tematów przed upływem doby;
 • Używania wulgaryzmów;
 • Używania niestosownej nazwy użytkownika;
 • Używania nieregulaminowej sygnatury;
 • Używania spambota (posty, chatbox etc.);
 • Umieszczania refflinków do stron niezwiązanych z serwerem Glevia2;
 • Umieszczania postów bez uzasadnienia (dział rekrutacyjny, propozycje);
 • Handlowania poza działem Handel (inne działy, czat);
 • Trollingu;
 • Piractwa;
 • Podpisywania się pod cudzymi pracami (tzw. Plagiat);
 • Udostępniania danych osobowych oraz wizerunku osób trzecich;
 • Podszywania się pod członków Administracji;
 • Podszywania się pod użytkowników;
 • Nadużywania emotikon;
 • Szykanowania osób;
 • Nazywania osób złodziejami, pisania postów odnośnie kradzieży etc. bez dowodów;
 • Celowego podbijania cen w dziale handel;

itp.


§3. Konta i użytkownicy.
3.1. Użytkownik ma prawo do jednego konta na forum.

 • Jeżeli użytkownik posiada więcej niż jedno konto na forum ma obowiązek zgłoszenia tego do Administratora, w innym wypadku grozi stała blokada wszystkich kont powiązanych.
 • W sytuacji, gdy z tego samego łącza korzysta więcej niż jedna osoba należy powiadomić o tym Administratora. Jeżeli któryś z użytkowników bądź członków Administracji spostrzeże, że konta powiązane tym samym łączem wzajemnie rozdają sobie limit reputacji, podbijają ceny w handlu etc., uzyskane w ten sposób korzyści zostaną odebrane, a użytkownicy ukarani.

3.2. Nazwa użytkownika nie powinna być wulgarna oraz obrażająca osoby trzecie.
3.3. Użytkownik ma prawo do modyfikacji swojego profilu, o ile nie łamie Regulaminu Forum.
3.4. Użytkownik ma prawo poprosić Administratora o zamianę adresu e-mail, hasła, loginu bądź nazwy wyświetlanej.
3.5. Użytkownik ma prawo poprosić Administratora o usunięcie bądź zbanowanie konta na forum.
3.6. Zabrania się podszywania pod inne osoby, zarówno użytkowników, jak i Administrację.
3.7. W przypadku, gdy użytkownik otrzyma bana stałego ma prawo do założenia nowego konta na forum.
3.8. W przypadku, gdy użytkownik otrzyma bana czasowego, założenie nowego konta jest równoznaczne z multikontem i oba konta zostają zbanowane permanentnie.
3.9. Zabrania się handlu kontami na forum.
3.10. Użytkownik może zmienić nazwę wyświetlaną raz na 60 dni.
3.11. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony prywatności i swoich danych osobowych.
3.12. Każdy Użytkownik może zażądać od Administratora usunięcia swoich danych z serwisu.


§4. Prywatne wiadomości.
4.1. Użytkownik ma prawo do wolnych konwersacji, korzystając z forumowego komunikatora, jednakże zabrania się reklamowania innych serwerów metin2, innych for, bądź rozsyłania linków, które wyłudzają adres IP.
4.2. Jeżeli użytkownik zgłosi obrazę, łamanie regulaminu etc. w prywatnych wiadomościach również dany użytkownik poniesie karę.
4.3. Administracja zastrzega sobie prawo do wglądu w wiadomości prywatne przy podejrzeniu złamania regulaminu. 


§5. Sygnatura, avatar i zdjęcie w tle.
5.1. Maksymalny rozmiar sygnatury to: 600x300.
5.2. W sygnaturze dozwolone jest umieszczenie wyłącznie jednej grafiki lub jednego materiału wideo.
5.3. Zabrania się reklam innych serwerów lub forów o tematyce Metin2.
5.4. Zabrania się obrażania Użytkowników i Administracji.
5.5. Zabrania się umieszczania elementów pornograficznych bądź obrażających wartości religijnych.


§6. Tematy i posty.
6.1. Tytuł tematu powinien jasno wyrażać treść.
6.2. Zawartość tematu powinna być estetyczna, schludna i zrozumiała dla użytkowników.
6.3. Nakazuje się sprawdzić za pomocą wyszukiwarki, czy dany temat nie był już poruszany.
6.4. W większości przypadków tematy, które są starsze niż 5 dni, zostają zamknięte i przeniesione do kosza. Jednak każdy dział ma swój regulamin, w którym widnieje informacja, po jakim czasie nieaktywny temat zostaje zamknięty i przeniesiony do archiwum/kosza. 
6.5. Jeżeli temat trafił do kosza/archiwum, a autor tematu nie zgadza się z tą decyzją, należy wysłać zgłoszenie z prośbą o przywrócenie.

 
§7. Statusy.
7.1. Użytkownik ma prawo do korzystania z systemu statusów.
7.2. Zabrania się obrażania innych Użytkowników i Administracji.
7.3. Zabrania się używania wulgaryzmów.
7.4. Zabrania się reklamowania innych serwerów Metin2 bądź forów.
7.5. Zabrania się udostępniania linków, które wyłudzają adres IP.


§8. Czat.
8.1. Czat służy do luźnych pogawędek.
8.2. Zabrania się rozmów o innych projektach Metin2.
8.3. Zabrania się spamowania emotikonami oraz wpisami.

 • Dozwolone jest dodanie maksymalnie czterech wpisów pod rząd w krótkim odstępie czasowym.

8.4. Zabrania się obrażania, prowokowania oraz używania wulgaryzmów.
8.5. Zabrania się wklejania linków do działu "Handel".
8.6. Moderator / Administrator ma prawo do zbanowania użytkownika, usunięcia bądź edycji jego wpisów, gdy łamie Regulamin.
8.7. Dostęp do Chatboxa może zostać odebrany Użytkownikowi wskutek jego nagannego zachowania na czas określony lub na stałe.  


§9. Ostrzeżenia, bany i skargi.
9.1. Ostrzeżenia i bany są nakładane na podstawie Tabeli Kar, która znajduje się poniżej.
9.2. Rodzaj kary jest dobierany przez Administrację na podstawie Regulaminu oraz danej sytuacji.
9.3. Użytkownik ma prawo do odwołania się od ostrzeżenia bądź bana do moderatora, który je/go nałożył. Jeżeli sprawa nie zostanie wyjaśniona, należy opisać sytuację Administratorowi Forum.
9.4. Administrator ma prawo do nałożenia blokady i nadania ostrzeżenia bez podania powodu.
9.5. Po osiągnięciu 50 punktów ostrzeżeń, użytkownik otrzymuje kolejkę moderacyjną na 3 dni.
9.6. Po osiągnięciu 70 punktów ostrzeżeń, użytkownik otrzymuje kolejkę moderacyjną na 7 dni oraz blokadę konta na okres 2 dni.
9.7. Po osiągnięciu 90 punktów ostrzeżeń, użytkownik otrzymuje blokadę konta na okres 5 dni.
9.8. Po osiągnięciu 100 punktów ostrzeżeń, użytkownik zostaje zbanowany permanentnie.
9.9. Skargi na zespół forum zgłaszamy w prywatnej wiadomości do Administratora Forum.
9.10. Zgłaszając skargę na członka teamu należy:

 • Dokładnie opisać sytuacje,
 • Postarać się, by wiadomość nie była chaotyczna,
 • Nie ukrywać ważnych faktów,
 • Ukazać dowody,
 • Zachować spokój i cierpliwość,
 • Poczekać na odpowiedź ze strony Administratora.

9.11. Odwołując się od ostrzeżenia, bana, czy zgłaszając skargę, należy zachować kulturę oraz spokój.


§10. Centrum zgłoszeń
10.1. Centrum zgłoszeń na forum służy do raportowania nieregulaminowej zawartości.
10.2. Każdy użytkownik ma prawo zgłosić post lub temat, który jego zdaniem nie powinien widnieć na forum.
10.3. Zgłaszając profil użytkownika, należy wytłumaczyć cel zgłoszenia.
10.4. Zgłaszając dany post, temat bądź użytkownika, należy podać powód zgłoszenia.
10.5. Funkcja „Zgłoś” nie służy do komunikacji z Administracją.
10.6. Użytkownik używający wyżej wymienionej funkcji do rozmów, może zostać ukarany ostrzeżeniem.
10.7. Użytkownik ma prawo zgłosić swój temat/post w celu przywrócenia go z archiwum bądź kosza.  


§11. Postanowienia końcowe.
11.1. Forum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Użytkownicy Forum zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Forum albo podczas logowania na Konto Użytkownika i zapewniona im będzie możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści Regulaminu. Odrzucenie nowego Regulaminu wiąże się z usunięciem istniejącego konta Użytkownika oraz zablokowaniem dostępu do większości treści i funkcji Forum.
11.2. Administracja zastrzega sobie prawo do zamykania/edycji tematów, nakładania ostrzeżeń/blokad na użytkowników oraz edycję profili Użytkowników, jeżeli uzna to za stosowne.
11.3. Administracja zastrzega sobie prawo do nakładania ostrzeżeń i/lub blokad na użytkowników bez informowania Użytkowników o powodzie/przyczynie.
11.4. Zmieniając Regulamin, Administrator jest zobowiązany do poinformowania o tym użytkowników forum.
11.5. Pieczę nad forum sprawuje Administrator Forum oraz Moderacja.
11.6. Regulamin jest własnością Administracji serwera Glevia2.pl. Zabrania się wykorzystywania całości bądź jego fragmentów bez zgody autora.  

 

tabela.png

 

0 punktów ostrzeżeń 

 • Ostrzeżenie słowne 
 • Informacja od moderacji 

Za powyższe ostrzeżenia nie otrzymacie punktów ostrzeżeń. Jest to forma ostrzeżenia, którą moderatorzy stosują, by poinformować użytkownika o tym, że postępuje wbrew regulaminowi forum.

 
5 punktów ostrzeżeń

 • Spam – kontent, który jest niepotrzebny i zaśmieca forum. Wygasają po 30 dniach od nadania.
 • Nieregulaminowa sygnatura/awatar/zdjęcie w tle – tego typu ostrzeżenie jest nadawane za niedozwolone rzeczy w sygnaturze (patrz Regulamin Forum). Wygasają po 30 dniach od nadania.
 • Post nie na temat (Off-topic) – post, który w żadnym stopniu nie jest związany z tematem. Wygasają po 30 dniach od nadania.
 • Pisanie postów pod postem (Double-post/triple-post etc.) – pisanie kilku postów pod rząd. Wygasają po 30 dniach od nadania.
 • Nadużywanie emotikon – używanie nadmiernej ilości emotikon w postach, tematach, statusach itd. Wygasają po 30 dniach od nadania.
 • Handel w miejscach do tego nieprzeznaczonych – pisanie o sprzedaży/kupnie/wymianie czy wycenie w miejscach tj. chatbox. Wygasają po 30 dniach od nadania.
 • Odświeżanie przed upływem doby – odświeżanie własnego tematu przed upływem doby. Wygasają po 30 dniach od nadania.
 • Polecanie/Nie polecanie bez dowodów (handel) – polecanie/nie polecanie bez dowodów. Wygasają po 30 dniach od nadania.
 • Brak uzasadnienia – brak wymaganej argumentacji na temat kandydującego do teamu Glevia2. Wygasają po 30 dniach od nadania.
 • Brak dowodów – brak dowodów podczas oskarżenia. Wygasają po 40 dniach od nadania.
 • Oferowanie ceny dwa razy niższej niż wywoławcza – oferowanie ceny dwa razy niższej niż cena wywoławcza w temacie sprzedażowym. Wygasają po 30 dniach.

 
10 punktów ostrzeżeń

 • Utrudnianie przebiegu konkursu – celowe utrudnianie przebiegu konkursu bądź wydarzenia zorganizowanego na forum. wygasają po 40 dniach od nadania.
 • Brak skanu (do pliku do pobrania) – brak skanu pliku, który został dodany jako plik do pobrania. Wygasają po 40 dniach od nadania.
 • Niestosowna nazwa użytkownika – nazwa użytkownika, która łamie regulamin forum. Wygasają po 40 dniach od nadania.
 • Wulgaryzmy – nadużywanie wyrazów, które powszechnie uznawane są jako nieprzyzwoite lub ordynarne. Wygasają po 30 dniach od nadania.
 • Podbijanie cen – ostrzeżenie nadawane za celowe podbijanie cen w dziale Handel. Wygasają po 30 dniach.

 
15 punktów ostrzeżeń

 
25 punktów ostrzeżeń

 • Refflinki do stron niezwiązanych z serwerem – wysyłanie linków, które dają korzyści osobom trzecim, a nie są związane z serwerem. Wygasają po 60 dniach od nadania.
 • Podejrzane linki – wysyłanie linków do podejrzanych domen, które mogą zawierać szkodliwe oprogramowania lub treści niedozwolone. Wygasają po 60 dniach od nadania.

 
30 punktów ostrzeżeń

 • Podszywanie się pod innych użytkowników / administrację – podawanie się za inną osobę w celu osiągnięcia przywilejów bądź zniszczenia reputacji. Kradzież tożsamości. Nie wygasają. 
 • Obraza wartości religijnych – słowa uwłaczające temu, co jest ogólnie poważane lub co jest przez religię uznane za święte. Bluźnierstwo. Nie wygasają.
 • Prowokacje/kłótnie flame, prowokacje. Wygasają po 60 dniach. 

 

40 punktów ostrzeżeń

 • Plagiat – podpisywanie się pod cudzą pracą. Plagiat. Nie wygasają.
 • Szykanowanie – zamierzone i czynne wyrządzanie przykrości osobie trzeciej. Prześladowanie. Nie wygasają.

 
50 punktów ostrzeżeń

 • Pornografia, erotykapornografia, erotyka. Nie wygasają.
 • Obraza użytkownika/administracji – inaczej również obelga. Wulgarne i obraźliwe zachowanie w stosunku do osób trzecich. Nie wygasają.

 
70 punktów ostrzeżeń

 • Udostępnianie danych osobowych i wizerunku – udostępnianie danych personalnych osób trzecich oraz ich wizerunku. Dane osobowe, RODO. Nie wygasają.

 
100 punktów ostrzeżeń (ban)

 • Spambot
 • Handel kontem na forum
 • Wirusy, keyloggerywirus komputerowy, keylogger.
 • Reklama – reklamowanie innych serwerów bądź forów metina.
 • Linki wyłudzające adres IP – linki do stron zewnętrznych, które pobierają adres IP użytkownika.
 • Wyłudzenie/próba oszustwaoszustwo
 • Multikonto – posiadanie więcej niż jednego konta na forum. 
 • Handel SM/Yang za PLN – handel SM bądź wirtualną gotówką Yang za realną gotówkę (PLN/Euro). Nie wygasają.
 • Działanie na szkodę projektu – pisanie wpisów, które zniechęcają graczy do gry na serwerze.
 • Powyższe ostrzeżenia skutkują banem stałym. Punkty nie wygasają. 

 

Po osiągnięciu 50 punktów ostrzeżeń, użytkownik otrzymuje kolejkę moderacyjną na 3 dni.
Po osiągnięciu 70 punktów ostrzeżeń, użytkownik otrzymuje kolejkę moderacyjną na 7 dni oraz blokadę konta na okres 2 dni.
Po osiągnięciu 90 punktów ostrzeżeń, użytkownik otrzymuje blokadę konta na okres 5 dni.
Po osiągnięciu 100 punktów ostrzeżeń, użytkownik zostaje zbanowany permanentnie.

Moderowanie zawartości – każda treść przed publikacją musi zostać zweryfikowana przez moderację forum, która zdecyduje o tym czy treść może zostać opublikowana.
Blokada pisania – użytkownik przez czas określony nie może publikować żadnych treści na forum.
Blokada konta – użytkownik przez czas określony nie ma dostępu do forum.

 

Data publikacji: 19.05.2022

Data ostatniej aktualizacji: 19.05.2022

 • Uwielbiam 2
 • Sztosik 1
Link to comment
Share on other sites
 • 4 months later...

Informacja!

W związku z tym, że na forum jest odbiór voucherów, a gracze zazwyczaj mają więcej niż jedno konto w grze to przymykamy oko na tzw. multikonta, o ile:

 • nie rozdajecie sobie reputacji;
 • nie podbijacie cen w dziale handel;
 • nie propsujecie własnego tematu (nie ważne czy handel, czy jakiś w dziale zabaw);
 • nie nabijacie głosów w ankiecie;
 • itp.

Po prostu te mulciaki mogą służyć tylko do odbioru kodu na voucher :peepo_cowboylove:

Najlepiej wtedy, aby nazwa użytkownika była podobna do nazwy konta głównego.

 

@Użytkownik

 • Uwielbiam 3
 • +1 1
Link to comment
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...